De coöperatie is een bijzondere vereniging. Vaak is de reden van het oprichten van een coöperatie het zo laag mogelijk houden van de kosten voor degenen die in de coöperatie samenwerken.

Het bijzondere aan de cooperatie is dat zij wél winst onder haar leden mag verdelen. Bij ontbinding van de coöperatie zijn de leden en oud-leden van een coöperatie in principe verplicht om bij te dragen in een eventueel tekort. Deze verplichting kan statutair worden uitgesloten of beperkt tot een maximum.

Ook de coöperatie vervult regelmatig een strategische rol in vennootschapsstructuren, met als belangrijkste reden, het onder omstandigheden besparen van belasting bij winstuitkeringen.

Weblog