Bij het vormgeven van uw vennootschapsstructuur kunnen fusie en (af)splitsing als handige middelen dienen, waarbij onder omstandigheden een aantal fiscale voordelen zijn te realiseren. 

Groot voordeel van een fusie of (af)splitsing is dat alle verschillende vermogensbestanddelen van een verdwijnende- of (af)splitsende rechtspersoon niet afzonderlijk hoeven te worden overgedragen.

Zowel bij fusie als bij (af)splitsing dient een wettelijk vastgelegde procedure worden gevolgd. Deze procedures zijn gedetailleerd en vergen expertise.

Turn Legal adviseert en assisteert u bij een fusie en/of een (af)splitsing van het begin tot het eind.

 

Weblog