Turn Legal richt met u uw "corporate structure" in. De gemiddelde onderneming bestaat uit een groep van vennootschappen en rechtspersonen. De samenstelling en inrichting van deze groep is iets om over na te denken. Alles is hierbij van belang:  de statuten, de onderlinge samenwerking binnen de groep, de corporate governance en de strategische plannen. Ook de eventuele joint ventures of samenwerking met andere ondernemingen verdienen aandacht.

Een goed en up to date samengestelde groep met een transparante corporate governance structuur fungeert als uw "corporate uurwerk". Als hieraan iets hapert, beperkt dit de slagvaardigheid van de onderneming. Dit is van invloed op de waarde van uw onderneming.

Turn Legal kan een quick scan uitvoeren, waarbij we ons richten op de opbouw en samenstelling van de groep. De uitkomst hiervan bespreken we met u en deze kan een basis vormen voor een plan van aanpak.

Voorbeelden van een geslaagde corporate structuur:

  • Een onderneming met verschillende activiteiten heeft deze activiteiten gescheiden ‘opgehangen’, zodat verkoop van een bedrijfsonderdeel eenvoudiger is te realiseren
  • De joint venture is achter een "juridische firewall" opgehangen
  • De corporate governance van alle bedrijfsonderdelen is transparant, zodat goed afgewogen besluiten kunnen worden genomen, waarbij de beste mensen van de onderneming betrokken zijn geweest.

Weblog