Samenwerken, fuseren, joint ventures, herstructureringen, governance, specifieke rol van toezichthouders, specifieke regelgeving of regels in verband met financiering. Stichtingen en verenigingen die als bedrijven worden gerund. Turn Legal begeleidt uw organisatie op juridisch gebied. In de meeste gevallen hebben we een actieve rol tijdens het proces, welke door onze cliënten als een steun in de rug wordt ervaren.

Non profit instellingen en organisaties hebben een gevarieerde groep stakeholders. Directieleden en bestuursleden (of toezichthouders) hebben een actieve rol. De financiële stromen en soms het politieke speelveld bepalen waar en hoe verantwoording wordt afgelegd. De partners van Turn legal kennen de dynamiek van uw instelling of organisatie en kunnen goed werken met de verschillende belangen en de vaak gecompliceerde transacties.

Ons doel is om transparante regelingen te ontwerpen, welke recht doen aan de verschillende belangengroepen in en om de organisatie. Graag komen wij persoonlijk kennismaken om uw plannen en onze ideeën te spiegelen.

Weblog