Stichting

Turn Legal kan u helpen bij het oprichten van een stichting of bij het wijzigen van de statuten van een bestaande stichting. De stichting heeft doorgaans, als ideële organisatie, een voor een bepaald doel afgezonderd vermogen. De stichting kan binnen uw vennootschapsstructuur ook een strategische rol spelen.

Een stichting kan onder omstandigheden worden gerangschikt als een algemeen nut beogende instelling. Na deze rangschikking zijn verkrijgingen door de stichting vrijgesteld van schenkings- of successierecht.

Vereniging

Turn Legal kan u helpen bij het oprichten van een vereniging of bij het wijzigen van statuten van een bestaande vereniging. De vereniging is een voor een bepaald doel opgerichte rechtspersoon die leden heeft. Een belangrijk aspect van een vereniging is dat zij het verdelen van winst onder de leden niet als doel mag hebben. 

 

Weblog