De ‘nieuwe’ commissaris of toezichthouder heeft een meer verantwoordelijke en actieve rol. Hierbij zijn regels van corporate governance of de code Tabaksblat van invloed. Toezicht houden op het bestuur vraagt een scherpe afweging tussen betrokkenheid en afstand.

Turn Legal kan als adviseur of klankbord fungeren voor (raden van) commissarissen. Ook ontwerpen wij juridische regelingen voor toezichthouders. Tenslotte worden wij gevraagd om namens commissarissen documenten te beoordelen die door het bestuur worden voorgelegd.        

Onze kennis van het ondernemingsrecht gekoppeld aan onze kennis op het gebied van management en ondernemen, maakt dat wij ons goed kunnen verplaatsen in de wereld van onze cliënten. 

Als u een innovatieve partner zoekt op juridisch gebied, dan maken wij graag kennis met u. 

Weblog